český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® Bioclean® AL HP Vysokokoncentrovaný čistiaci prostriedok
Last update: 2024/07/15 14:27

ODMASŤOVACÍ ČISTIACI PROSTRIEDOK
NA NÁROČNÉ ČISTENIE

KONCENTROVANÉ ZLOŽENIE S 22 % ÚČINNÝCH LÁTOK

CERTIFIKOVANÝ PODĽA NSF A1 PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL (IAA)

POUŽITEĽNÉ NA VŠETKY POVRCHY, PODLAHY, KONŠTRUKCIE, STROJE,
VÝROBNÉ LINKY, KADE,
BALIARENSKÉ JEDNOTKY A DOPRAVU

ZVÝŠENÁ SILA ZVLHČOVANIA, ODMASŤOVANIA A ODSTRAŇOVANIA KAMEŇA

 

  

 

 

 

Spĺňa odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách,
ako aj materiáloch a výrobkoch prichádzajúcich do styku s potravinami

Čistiaci prostriedok, odmasťovač, zaručene bez HC, bez MOSH/POSH, bez MOAH

Protokol o rozbore č. 21/009485 podľa normy DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID) je na požiadanie k dispozícii

 

  

OPIS

BIOCLEAN ® ALHP je vysoko koncentrovaný alkalický čistiaci prostriedok určená na náročné čistenie v priemysle. Používa sa na odstraňovanie všetkých druhov nečistôt živočíšneho, rastlinného alebo minerálneho pôvodu.

BIOCLEAN ® ALHP sa odporúča najmä na odstraňovanie organických látok, ako sú mazivá, ľahké alebo ťažké uhľovodíky, pri pravidelnom čistení podláh dielní, konštrukcií, vrtných plošín, skladovacích priestorov a pri núdzovom čistení v priemyselných procesoch alebo pri náhodnom rozliatí.

BIOCLEAN ® AL HP má vysokú schopnosť čistenia a odstraňovania tuhých anorganických častíc alebo zvyškov po spaľovaní. Môže sa použiť na čistenie spaľovacích komôr kotlov alebo na odstraňovanie tekutých tlačiarenských farieb, najmä vo flexografii.

BIOCLEAN ® AL HP možno použiť priamo vo výrobnej dielni.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

BIOCLEAN ® AL HP možno použiť v koncentrácii od 2 do 20 %, riedený tečúcou vodou, v závislosti od povahy a stupňa znečistenia.

Možno ho nanášať handričkou, kefou, striekaním, po ktorom nasleduje oplachovanie nízkotlakovou alebo vysokotlakovou pištoľou. Možno ho použiť aj v rotačných umývačkách.

BIOCLEAN ® AL HP možno použiť aj v ultrazvukových čistiacich systémoch.

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Priehľadná kvapalina

Farba

Vizuálna

Ružová

Parfum

Veľmi slabý, bez parfumácie

Merná hmotnosť pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

1,030

g/l

Obsah účinnej látky

22

%

pH v neriedenom stave

NF T90-008

12,8

pH 10 %

NF T90-008

10,8

pH 5 %

NF T90-008

10,6

Prietok Rez 3

NF EN ISO 2431

22

s

Index lomu

ISO 5661

1,351

Index

Povrchové napätie pri 20 °C pri 5 %

ISO 6295

30,5

Dyn/cm

Bod tuhnutia

ASTM D 97

-11

°C

Penivosť pri 5 %

NFT 60188

1/1000/500/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhľovodíkov

LPCH

0

%

Obsah fosfátov

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah ťažkých kovov a polokovov

GCMS

0

ppm

ChSK Chemická spotreba kyslíka

NFT 90101

7420

mgO2/l

BSK Biochemická spotreba kyslíka po 5 dňoch

NF EN 1899-1

1350

mgO2/l

TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok

NF EN 872

< 2

mg/l

MVS prchavé látky nesené vzduchom

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

475

mgN/l

ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda

ISO 15705

8033

mgO2/l

Schopnosť zvlhčovania

..

Hodnotenie

Disperzná schopnosť

...

Hodnotenie

Emulgačná schopnosť

..

Hodnotenie

Odmasťovacia schopnosť

...

Hodnotenie

Schopnosť odstraňovania kameňa

...

Hodnotenie

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED POUŽITÍM

Pred použitím otestujte na povrchoch so slabo sieťovanými nátermi.
Po použití nevylievajte do kanalizácie.
BIOCLEAN® AL HP použitý v nezriedenom stave môže časom zmatniť anorganické sklo.
Nepoužívajte na vysoko leštené ľahké zliatiny v koncentrácii vyššej ako 5 %.

 

BALENIA

 

 Kontajner GRV 1000 kg

Odmasťovač, čistič, odstraňovač vodného kameňa, dekontaminant, NSF A1, zaručene bez HC, MOSH/POSH, MOAH na silné organické alebo anorganické znečistenie Vysoko účinný na podlahy, konštrukcie, stroje, výrobné linky, kade, baliace linky. Priemyselná údržba v potravinárskom priemysle. Použiteľné od 2 % zriedenia vodou. MOSH POSH MOAH

Nádoba  200 kg  

Odmasťovač, čistič, odstraňovač vodného kameňa, dekontaminant, NSF A1, zaručene bez HC, MOSH/POSH, MOAH na silné organické alebo anorganické znečistenie Vysoko účinný na podlahy, konštrukcie, stroje, výrobné linky, kade, baliace linky. Priemyselná údržba v potravinárskom priemysle. Použiteľné od 2 % zriedenia vodou. MOSH POSH MOAH

 

 

 

 

Kanister 20 kg 

 

Odmasťovač, čistič, odstraňovač vodného kameňa, dekontaminant, NSF A1, zaručene bez HC, MOSH/POSH, MOAH na silné organické alebo anorganické znečistenie Vysoko účinný na podlahy, konštrukcie, stroje, výrobné linky, kade, baliace linky. Priemyselná údržba v potravinárskom priemysle. Použiteľné od 2 % zriedenia vodou. MOSH POSH MOAH 

Belenie 4x5 KG

 

Odmasťovač, čistič, odstraňovač vodného kameňa, dekontaminant, NSF A1, zaručene bez HC, MOSH/POSH, MOAH na silné organické alebo anorganické znečistenie Vysoko účinný na podlahy, konštrukcie, stroje, výrobné linky, kade, baliace linky. Priemyselná údržba v potravinárskom priemysle. Použiteľné od 2 % zriedenia vodou. MOSH POSH MOAH

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE