český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® Bioclean® AL HP Superkoncentrerat tvättmedel
Last update: 2023/06/12 13:55

AVFETTNINGSMEDEL
FÖR KRÄVANDE RENGÖRING

KONCENTRERAD FORMULERING FÖR 22 % AV DE AKTIVA INGREDIENSERNA

CERTIFIERAT MED NSF A1 FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN (SLI)

ANVÄNDBAR PÅ ALLA YTOR, GOLV, STRUKTURER, MASKINER,
PRODUKTIONSLINJER, FERMENTERINGAR,
STYCKFÖRPACKNINGAR OCH FÖRSÄNDELSER

VÄTNINGS-, AVFETTNINGS, RENGÖRINGS-, FÖRSTÄRKNINGSFÖRMÅGA

 

  

 

 

 

Uppfyller kraven i rekommendationen (EU) 2017/84 från kommissionen från den 16 januari om övervakning av mineraloljekolväten i livsmedel
och material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel

Tvättmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel helt fritt från KOLVÄTEN, fritt från MOSH/ POSH och MOAH

Analysrapport tillgänglig på begäran 
nr. 21/006838 i enlighet med standarden DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID)

 

 

 

BESKRIVNING

BIOCLEAN® AL HP är ett högkoncentrerat alkaliskt tvättmedel utvecklat för krävande rengöring i industriella miljöer. Det används för att ta bort alla typer av föroreningar av animaliskt, vegetabiliskt eller mineraliskt ursprung.

BIOCLEAN® AL HP rekommenderas speciellt för borttagning av organiska produkter såsom fetter, lätta eller tunga kolväten, vid periodisk rengöring av verkstadsgolv, strukturer, borrplattformar, förvaringsutrymmen och vid nödstädning i industriella processer eller vid oavsiktligt spill.

BIOCLEAN® AL HP har hög rengöringsförmåga och förmåga att ta bort oorganiska partiklar eller förbränningsrester. Det kan användas för rengöring av pannor på eldsidan eller för borttagning av tryckfärger speciellt inom flexografi (tryckmetod).

BIOCLEAN® AL HP kan användas direkt i produktionsverkstaden.

 

BRUKSANVISNING

BIOCLEAN® AL HP kan användas från 2 % och upp till 20 %, utspätt i rinnande vatten, beroende på föroreningarnas art och graden av förorening.

Används med trasa, borste, genom att spruta med lågt eller högt tryck eller med borstmaskiner.

BIOCLEAN® AL HP kan även användas i ultraljudsmaskiner.

Farligt. Följ försiktighetsanvisningarna. Läs noga faro- och riskangivelserna på förpackningen. Se säkerhetsdatabladet.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

 Visuell

Flytande, klar

-

Färg

Visuell

Rosa

-

Doft

-

Mycket svag, doftfri

-

Densitet vid 25 °C

 NF EN ISO 12185

1,030

g/l

Innehåll av aktiva substanser

-

22

%

pH rent

NF T90-008

12,8

-

pH 10 %

NF T90-008

10,8

-

pH 5 %

NF T90-008

10,6

-

Flödestid fördröjning 3

NF EN ISO 2431

22

s

Brytningsindex

ISO 5661

1,351

Index

Ytspänning vid 20 °C till 5 %

ISO 6295

30,5

Dynes/cm

Fryspunkt

ASTM D 97

-11

°C

Skummande 5 %

NFT 60188

1/1000/500/0/250

mn/ml/l.h-1

Kolväteinnehåll

LPCH

0

%

Fosfatinnehåll

LPCH

0

%

Klorinnehåll

GCMS

 0 

ppm

Innehåll av tungmetaller och metalloider

GCMS

0

ppm

COD kemisk syreförbrukning

NFT 90101

7420

mgO2/l

BOD 5 biokemisk syreförbrukning efter 5 dagar

NF EN 1899-1

1350

mgO2/l

TSStot totalt suspenderat material

NF EN 872

<2

mg/l

MVS flyktiga suspenderade fasta ämnen

 

<0,2

mg/l

TKN Kjelldahlkväve

NF EN 25663

475

mgN/l

ThOD teoretisk syreförbrukning

ISO 15705

8033

mgO2/l

Vätningsförmåga

-

..

Klass

Dispersionsförmåga

-

...

Klass

Emulgerande förmåga

-

..

Klass

Avfettningsförmåga

-

...

Klass

Rengöringsförmåga

-

...

Klass

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Gör ett preliminärt test på belagda ytor med svagt tvärbundna färger.
Kassera inte produkten i avloppet efter användning.
BIOCLEAN® AL HP används oblandad, kan mattas med tiden, oorganiska glas.
Använd inte på superpolerade lätta legeringar, i koncentrationer högre än 5 % i vatten.

 

PRESENTATION

 

          IBC-behållare 1000 kg

Avfettnings-, rengörings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel, NSF A1, fritt från KOLVÄTEN, MOSH/POSH, MOAH för kraftiga organiska eller oorganiska föroreningar. Mycket effektivt på golv, strukturer, maskiner, produktionslinjer, fermenteringar, styckförpackningar. Industriellt underhåll inom livsmedelsindustrin. Kan användas från 2 % i vatten. MOSH POSH MOAH

Tunna 200 kg  

Avfettnings-, rengörings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel, NSF A1, fritt från KOLVÄTEN, MOSH/POSH, MOAH för kraftiga organiska eller oorganiska föroreningar. Mycket effektivt på golv, strukturer, maskiner, produktionslinjer, fermenteringar, styckförpackningar. Industriellt underhåll inom livsmedelsindustrin. Kan användas från 2 % i vatten. MOSH POSH MOAH

 

 

 

 

Dunk 20 kg 

 

Avfettnings-, rengörings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel, NSF A1, fritt från KOLVÄTEN, MOSH/POSH, MOAH för kraftiga organiska eller oorganiska föroreningar. Mycket effektivt på golv, strukturer, maskiner, produktionslinjer, fermenteringar, styckförpackningar. Industriellt underhåll inom livsmedelsindustrin. Kan användas från 2 % i vatten. MOSH POSH MOAH 

Kartong 4x5 KG

 

Avfettnings-, rengörings-, avkalknings-, dekontamineringsmedel, NSF A1, fritt från KOLVÄTEN, MOSH/POSH, MOAH för kraftiga organiska eller oorganiska föroreningar. Mycket effektivt på golv, strukturer, maskiner, produktionslinjer, fermenteringar, styckförpackningar. Industriellt underhåll inom livsmedelsindustrin. Kan användas från 2 % i vatten. MOSH POSH MOAH

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE